Vereniging Laarbeekse Veteranen

Vereniging De Laarbeekse Veteranen en de 4 mei herdenkingen.

De Vereniging:
Wij vinden onze oorsprong als Vereniging in de in 1973 opgerichte Vereniging: “Oud Strijders Indië Beek en Donk”. 

Een stukje geschiedenis:

 • 1973: De oprichting van de vereniging.
 • 19 januari 1975: Ruim 25 jaar na terugkeer uit Nederlands Indië werd de eerste reünie georganiseerd. 
 • 4 mei 1982: Onthulling van het gemeentelijke Herdenkingsmonument.
 • 14 april 1994: Toetreding van de Veteranen uit Lieshout en Mariahout.
 • 5 januari 1996: Aansluiting van de Veteranen uit Aarle-Rixtel. 
 • 4 mei 1996: Verplaatsing en uitbreiding van het Herdenkingsmonument naar de huidige locatie.

Als nieuwe naam voor de Vereniging werd gekozen voor: “Vereniging Indië en Nieuw Guinea Veteranen Laarbeek”.

 • 6 november 2004: Onthulling door Burgemeester Gilissen van vernieuwde Veteranen Monument.
  Dit monument staat in de hal van het Gemeentehuis en is in november jaarlijks het middelpunt van de Veteranen herdenking.
 • 12 juni 2007: Met de openstelling voor Veteranen uit Vredesmissies werd een volgende stap gezet. Een nieuwe naamwijziging volgde naar: “Vereniging De Laarbeekse Veteranen” 
 • 19 mei 2016: De Vereniging werd omgezet naar een formele Vereniging met Volledige Rechtsbevoegdheid. 

De zwaarte punten voor de Vereniging zijn door de jaren heen onveranderd gebleven. Het herdenken van overleden Veteranen, het bevorderen van onderlinge contacten en het behartigen van de belangen van de veteraan en zijn relatie. Als onderdeel van het herdenken is ook de 4 mei herdenking al jaren een vast onderdeel van het jaarprogramma. Het is belangrijk te blijven herdenken en het blijven vertellen van de daarbij horende verhalen. Dit om oorlogs- en geweld situaties in de toekomst te voorkomen maar ook voor het verwerken van trauma’s als gevolg ervan.

De herdenkingen
Al direct na de Tweede Wereldoorlog werden er herdenkingen gehouden in de verschillende dorpen van het huidige Laarbeek. Vanaf de onthulling van het monument in 1982, toen nog in de omgeving van de Heemkamer, werd op initiatief van de Laarbeekse Veteranen samen met de Gemeente een gemeentelijke Dodenherdenking georganiseerd.  Ook het Leonardeusgilde (vanaf 1982) en het Antionusgilde waren daarbij aanwezig. Daarbij was er een herdenkingsviering gehouden in de kerk, jaarlijks om en om in de Sint Michaëlkerk (in Beek) en in de Sint Leonarduskerk (op de Donk).

Al vele jaren met muzikale begeleiding van harmonie O&U uit Beek en Donk, zowel in de kerken als bij het monument. Na de herdenkingsviering in de kerk volgde een stille tocht naar het monument en werden er kransen gelegd door de Gemeente en de Veteranen. 

Na het sluiten van de Sint Leonardus kerk in 2013 werden de herdenking gehouden in de Sint Michaelkerk. Met ingang van 4 mei 2017 vindt de herdenking plaats in de muziektuin, met een aantal toespraken en het noemen van de namen van de slachtoffers. Muzikaal ondersteund door O&U en door de Gemert Firebrigade Pipes & Drums. Daarna verplaatst men zich naar de overzijde van de Koppelstraat om bij het monument de twee minuten stilte in acht te nemen en bloemen en kransen te leggen.