Runningteam Laarbeek

Runningteam Laarbeek en Herdenk en Vier in Laarbeek.

‘Eind 2016 kwamen enkele leden van het bestuur van Runningteam Laarbeek (RTL) in gesprek met de burgemeester om te bekijken hoe de gemeente een bijdrage zou kunnen leveren aan de Roparun. In dit gesprek kwam naar voren dat de gemeente niet onwelwillend stond tegenover dit idee, maar dat goed gekeken moest worden hoe dit vorm te geven. Aanvankelijk ontstond het idee dat de burgemeester actief mee zou doen maar daar werd later vanaf gezien. Al pratende ontstond geleidelijk het idee om jasjes aan te schaffen met een opdruk van de gemeente, Waterpoort van de Peel en Groenste gemeente van Nederland. Daarbij kwam ook het idee om deze dan te dragen wanneer we het bevrijdingsvuur zouden ophalen in Wageningen. Een gekoesterde wens vanuit de gemeente, dit om ook meer aandacht voor 5 mei te krijgen. 

Deze ideeën werden verder uitgewerkt en contacten met Wageningen werden gelegd. Op deze wijze ontstond de verbinding met de gemeente en om geld te besparen werd RTL gevraagd of ze op 4 mei 2017 ’s avonds iets konden betekenen, zoals o.a. de wegafzettingen verzorgen. Iets wat voor RTL dan weer een bepaalde vergoeding opleverde voor het goede doel: de palliatieve zorg voor mensen met kanker. En verder was de gemeente bereid om het halen van het bevrijdingsvuur voor een deel  financieel te ondersteunen. En wij van RTL wilden graag iets terug doen.

En zo geschiedde: na de sfeervolle dodenherdenking op 4 mei in de Muziektuin te Beek en Donk vertrok RTL naar Wageningen om daar het bevrijdingsvuur op te halen en terug naar Laarbeek te brengen. Vanaf Mariahout werden we vergezeld door enkele wethouders en een aantal (oude) militaire voertuigen.

En zo ontstond er een goede samenwerking tussen RTL en de gemeente in de werkgroep:” Herdenk en Vier in Laarbeek”, waar Jan Dekkers en ik (Gerard Brouwers) deel van uit zijn blijven maken. Zo zorgde RTL voor de verbinding met de basisschool  die de voorleeskampioen van Laarbeek op school had, om deze een rol te geven bij de 4 mei herdenking. Ook hebben ze steeds de wegafzettingen tijdens de Dodenherdenking voor hun rekening genomen. In 2018 hebben we  Nelli Cooman (zie bijgaande foto), de ambassadeur van de ROPARUN, gevraagd om dit project te ondersteunen en zo kon het gebeuren dat Nelli ’s nachts op 4 mei mee naar Wageningen ging en het vuur op 5 mei op diverse plaatsen in Laarbeek heeft ontstoken. 

In 2019 zijn we weer het bevrijdingsvuur gaan halen in Wageningen en werden we in Mariahout en Aarle-Rixtel door de plaatselijke harmonieën verwelkomt.

Jammer genoeg hebben we in 2020 en 2021 op een geheel andere wijze aandacht aan 4 en 5 mei moeten geven, waarbij er geen publiek aanwezig kon zijn en geen bevrijdingsvuur gehaald kon worden.’

RTL zal blijvend deel uit maken van de werkgroep Herdenk en Vier in Laarbeek en hun steentje bijdragen om herdenken op 4 mei en vieren op 5 mei nadrukkelijk uit te dragen.

namens Runningteam Laarbeek
Gerard Brouwers

2017

2018

2018 Nelli Cooman brengt samen met kinderen van ASV ’33 het bevrijdingsvuur in Aarle-Rixtel